dimarts, 31 de desembre del 2002

ANY 2002

DADES PLUVIOMETRIQUES (Hellmann) DEL SR. JOSEP HOMS RAFART


TOTAL PRECIPITACIO ANY 2002: 849.5 mm

MES MÉS PLUJOS: MAIG (123 mm)

MES MÉS SEC: FEBRER (17 mm)

DIA AMB MÉS PRECIPITACIO: 10 de DESEMBRE (45 mm)