divendres, 31 de desembre del 2010

RESUM ANY 2010

                             RESUM ANY 2010 MITJ.HPA: MI.TEM.MAX MI.TEM.MIN: MI.TEM.TOT    PRECIP:        DIES     PRECIP: 
GENER 1007,4 6,7 -1,6 2,6 49,1 14
FEBRER 1001,5 8,4 -1,9 3,3 86,3 14
MARÇ 1011,1 11,8 -0,9 5,5 56,4 15
ABRIL 1011,4 17,3 2,8 10,1 36,1 18
MAIG 1011,2 19,5 5,2 12,4 140,7 16
JUNY 1013,3 24,8 9,4 17,1 62,4 13
JULIOL 1017 29,9 14 22 30 7
AGOST 1016,3 28,4 13,5 21 84,2 7
SETEMBRE 1014,7 23,2 10,1 16,7 49,7 10
OCTUBRE 1011,1 17,6 5,8 11,7 91,1 7
NOVEMBRE 1006,9 11,6 0 5,8 17,6 11
DESEMBRE  1008 9,4 -2 3,7 31,1 12
MITJ.ANUAL1010,2           17,4ºC             4,5ºC             11ºC  734,7/61,2       144/12
TOTAL DIES TEMP.MIN SOTA CERO: 97 TOTAL DIES TEMP.MAX PER SOBRE DE 30ºC: 30
TOTAL DIES NEU: 19 TOTAL CM: 72,9cm
TOTAL DIES BOIRA: 57
DIA DE TEMP.MAX: 35,3ºC (dia 26 d'agost a les 15,48h)
DIA DE TEMP.MIN: -14,3ºC (dia 10 de març a les 7,06h)
DIA DE MES PRECIP: 60,6mm (dia 3 de maig)

TOTAL DIES CALAMARSA I CALABRUIX: 3 (3-0)

TOTAL DIES DE TEMPESTA: 7
NO/ 12 N/ 38 NE/ 32
DIRECCIO VENT 2010:  O/ 54 E/ 2
SO/ 84 S/ 122 SE/ 21
ESTACIONS   MIT.TEMAX   MIT.TEMIN:    MITJ.TEMP:      PRECIP:
HIVERN 8,4 -1,6 3,4 221,9
PRIMAVERA 19 5,2 12,1 255,8
ESTIU: 27,9 12,8 20,4 165,1
TARDOR: 13,9 2,2 8,1 121,4

dijous, 30 de desembre del 2010

DESEMBRE 2010

                             DESEMBRE 2010HPA MAX: HPA MIN:  TEMP.MAX:       HORA: TEMP.MIN:        HORA:       PRECIP:
  Dimecres 1 1002 992 5,3 14,36 0,1 21,51 0,1
2 1004 1002 4,2 14,20 -2,8 23,19 0
3 1012 1003 6,5 14,38 -5,2 23,19 0
4 1016 1012 6,8 12,23 -6,6 8,37 0
5 1015 1004 5,7 23,20 -1,2 1,13 1
6 1005 1000 14,1 13,34 4 0,41 0,1
7 1003 1001 15,7 12,22 7,4 7,47 0,1
8 1012 1003 14,3 12,42 8,3 5,53 1,9
9 1020 1012 12,5 11,16 7,4 23,37 0,3
10 1025 1020 12,7 15,17 -0,1 21,48 0
11 1024 1015 15,4 13,40 -1,7 8,23 0
12 1016 1008 18,6 14,03 -1 3,19 0
13 1011 1008 10,9 13,29 -2,9 5,34 0
14 1015 1012 5,3 13,37 -3,7 22,19 0,1
15 1016 1014 7,8 14,55 -6,7 5,34 0
16 1014 1008 6 13,07 -7,6 2,57 0
17 1008 996 4,8 15,02 -5,1 23,47 0
18 1001 997 5,4 15,02 -5,2 21,50 (0.1cm) 0,1
19 1004 997 12,9 15,19 -4,7 2,51 0
20 1007 1004 9,3 15,25 -3,6 3,07 0
21 1006 998 8 21,23 -2,6 4,22 8,4
Hivern     22 998 993 10,1 14,17 2 6,47 10,2
23 994 991 11,9 12,53 3,2 23,59 7,1
24 1003 994 7,9 14,51 -4,8 23,59 0
25 1008 1003 8,5 14,06 -6,8 6,56 0
26 1015 1008 4,5 15,24 -9,9 8,29 0
27 1016 1014 6,8 13,43 -7,4 4,17 0
28 1016 1014 12,2 14,49 -4         23,27* 0
29 1016 1013 13,6 15,13 -1,7         23,18* 0
30 1015 1013 7,5 13,48 -1         23,12* 0
31 1016 1014 7,7 14,05 3,2 8,01 1,7
MITJ.MES  1010,7    1005,3             9,4ºC             -2ºC        31,1mm
*(DIA ANTERIOR)
MITJ.HPA: 1008 DIES DE ANTICICLO: 11 DIES DEPRESSIO: 20
MITJ.TEMP: 3,7ºC
NO/ 2 N/ 2 NE/ 2
DIRECCIO VENT: O/ 9 E/ 0
SO/ 8 S/ 8 SE/ 0
DIES DE PRECIP: 12
DIES SOTA CERO: 23
DIES DE BOIRA: 7
DIA DE MES PRECIP: 10,2mm (dia 22)
DIA TEMP.MAX: 18,6ºC (dia 12 a les 14,03h)
DIA TEMP.MIN: -9,9ºC (dia 26 a les 8,29h)
CM NEU: 0,1cm DIES DE NEU: 1